top of page
Zwemmen in de natuur

Voetreflex therapie

Voetreflexzonetherapie ondersteunt het zelfgenezend vermogen van het lichaam

Versterk jouw gezondheid met voetreflexzonetherapie bij 't Klooster

Voetreflexzonetherapie is een westerse therapievorm gebaseerd op de eeuwenoude Chinese geneeskunde. Op de voeten, handen en oren liggen reflexzones die in nauwe verbinding staan met bepaalde organen, klieren en andere delen van het lichaam. Door middel van het stimuleren, masseren of druk uitoefenen op de reflexpunten, meestal op de voet, wordt de normale functie van het betrokken orgaan bevorderd. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt hierdoor ingeschakeld en het genezingsproces wordt zo op natuurlijke wijze gestimuleerd.

Natuurwetten en natuurgeneeswijzen

De voetreflexzonetherapie werd al toegepast in het oude China, in Egypte en bij de indianen van Noord- en Zuid-Amerika. De mens was zich toen bewust van de natuurwetten en respecteerde de aarde en haar bewoners. Deze mens voelde aan wat hij wel en niet moest doen. In onze tijd is het materialistische denken sterker ontwikkeld dan ons gevoelsleven. Onze intuïtie is vaak geblokkeerd. Sinds enkele jaren is dat aan het veranderen. We zijn ons weer bewust aan het worden dat we mede op ons gevoel moeten leren afgaan in plaats van met de ratio alleen. Er is weer een toenemende belangstelling en waardering voor diverse vormen van oude natuurgeneeswijzen ontstaan, zo ook voor de voetreflexzonetherapie.

Harmonie in het lichaam herstellen

Voetreflexzonetherapie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest harmonisch met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen. Ziekte kan bijvoorbeeld ontstaan door verkeerd denken of handelen, door onderdrukte of onverwerkte emoties, maar ook door angst, verdriet, teleurstellingen of onbegrip. Hierdoor kan er geleidelijk aan een blokkade of breuk ontstaan in de energiebanen (meridianen) en daardoor in de samenwerking van de verschillende organen in het lichaam. Door de reflexpunten en reflexzones te behandelen kan de verstoorde harmonie worden hersteld.

Energiestromen stimuleren

Organen, beenderen en weefsels hebben allen een reflexpunt op de voeten. Bij een verstoring kan dit tijdens en na de behandeling merkbaar zijn, bijvoorbeeld door het ontstaan van pijn, prikkelingen, jeuk, verandering van huid (eelt, transpiratie) en kleurverschil. De punten waar deze gevoelens ontstaan geven aan dat er verstoringen zijn in de energiestroom naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel. Door deze punten en zones op de voet te behandelen gaat er een stimulerende werking uit naar de betreffende organen. Blokkades kunnen worden opgeheven en de energie kan weer vrij stromen. Harmonie en samenwerking tussen lichaam en geest kunnen zo weer worden hersteld.

bottom of page