top of page

'Ik zet de Geactiveerde Zuurstoftherapie vrijwel altijd in combinatie met andere
therapievormen in'

Neeltje van der Kooi

Mijn naam is Neeltje van der Kooi. Ik heb een Natuurgeneeskundige praktijk en ik werk met de therapievormen voetreflexmassage, Fytotherapie, Voeding en Orthomoleculaire Geneeskunde. Sinds januari 2008 heb ik ook een toestel voor Geactiveerde Zuurstoftherapie in mijn praktijk en bied ik deze therapie aan. Meestal behandel ik cliënten met chronische klachten.

Mijn naam is Neeltje van der Kooi. Ik heb een Natuurgeneeskundige praktijk en
ik werk met de therapievormen voetreflexmassage, Fytotherapie, Voeding en
Orthomoleculaire Geneeskunde. Sinds januari 2008 heb ik ook een toestel voor
Geactiveerde Zuurstoftherapie in mijn praktijk en bied ik deze
therapie aan. Meestal behandel ik cliënten met chronische klachten.

Toepassing in de praktijk
Een tijdlang heb ik kuurweken voor ME- patiënten georganiseerd (1997 / 2007). In die
zin zou je het werken met ME- patiënten een specialisatie kunnen noemen. Ik las over
Geactiveerde Zuurstoftherapie in verschillende vakbladen en ben toen een workshop
gaan doen. Met name om deze therapie mogelijk te gebruiken voor mijn ME- patiënten.
De eerste keer heb ik een Airnergytoestel gehuurd en deze tijdens de kuurweek met MEpatiënten, in november 2007, uitgeprobeerd. Daarna heb ik in januari 2008 zelf een
Active Airtoestel gekocht.

Ik zet de Geactiveerde Zuurstoftherapie vrijwel altijd in combinatie met andere
therapievormen in. Er is slechts één cliënt, een meneer met longemfyseem, die
uitsluitend voor de zuurstoftherapie bij mij komt. Maar ook bij hem kon ik het niet laten
een voedingsadvies te geven en wat supplementen en soms kruiden te adviseren. Geheel
vrijblijvend uiteraard.

Bijzondere ervaringen en resultaten
De meest in het oog springende ervaring was met één van mijn ME- patiënten die met
behulp van een Airnergytoestel haar energieniveau consequent stabiel kan houden. Dat
is een hele verbetering voor ME- patiënten. Zij is hierdoor heel erg opgeknapt.
In het algemeen levert het apparaat mijn cliënten meer energie op.

ME-patienten
In november 2007 heb ik voor de eerste keer een Airnergytoestel gehuurd om te gebruiken tijdens een kuurweek met een aantal ME-patienten. Hiervan kan ik alleen zeggen dat uit mijn eigen observatie bleek dat vrijwel iedereen er meer energie van kreeg. Althans, ze deden allemaal meer dan ik normaal gesproken gewend was van hen. Zelf zeiden de meesten echter dat ze er niks van merkten. Het probleem van veel MEpatiënten is echter dat ze er moeite mee hebben om binnen hun grenzen te blijven. Dus
een beetje extra energie wordt ook zo weer opgemaakt en dan merk je het dus ook eigenlijk niet, want je bent nog altijd even moe.
Een paar van mijn ME- patiënten hebben later, toen ik zelf een toestel had aangeschaft (jan.2008) het apparaat een weekje van me gehuurd. Eén daarvan is zelf ook op zoek gegaan om een tweedehands apparaat aan te schaffen, omdat ze merkt dat ze er veel baat bij heeft. Van drie anderen weet ik dat ze met behulp van het apparaat een stressperiode beter hebben doorstaan, dan ze normaal gesproken, met hun ME, zouden hebben aan gekund. Overigens werd dit, desgevraagd, door henzelf beaamd.

Patiënten met longemfyseem
In september 2008 kreeg ik een eerste cliënt met longemfyseem. Zijn dochter had mij via de website over Geactiveerde Zuurstoftherapie gevonden. Hij komt momenteel nog driemaal per week een half uur bij mij aan het apparaat. Dat is dus inmiddels al bijna 2 ½ jaar. Dat hij blijft komen is omdat zijn longemfyseem
gestabiliseerd lijkt. Hij gaat niet voor, maar ook niet achteruit. Zijn vrouw en kinderen zeggen dat sinds hij de Geactiveerde Zuurstoftherapie doet, hij er beter uitziet. Minder blauwig in zijn gezicht. Volgens hen is zijn inspanningsboog ook iets toegenomen. Hij vertelde mij dat van de therapiegroep van allemaal patiënten met longemfyseem, in het ziekenhuis , waar hij in september2008 tegelijkertijd mee
begonnen is , van de acht mensen er nu vijf een regulier zuurstofapparaat thuis hebben. Zij zijn er nu dus veel slechter aan toe dan hij.

In augustus 2009 kwam er een mevrouw met longemfyseem bij me. Zij had mij ook via de website van Geactiveerde Zuurstof.nl gevonden. Zij heeft een kuur van 10 x 20 minuten gehad. Omdat ze zelf het gevoel had dat het haar goed deed en zij meende dat het wat meer tijd nodig had en zij niet iedere keer bij mij kon komen –gezien de afstand en de komende winter – heeft ze zelf een tweedehands apparaat aangeschaft via ´t Klooster. Zij is heel positief over het gebruik van het apparaat. Haar longemfyseem lijkt
zich ook te stabiliseren. Af en toe mailen we met elkaar.
In oktober 2010 mailde ze mij het volgende:
`Afgelopen winter ben ik weer gaan sporten en dat gaat met de nodige beperkingen best wel goed. De begeleider jaagt me niet op en houdt mijn hartslag en saturatie steeds in de gaten. Waarbij de saturatie steeds beter gaat, maar de hartslag te hoog is, maar dat hoort waarschijnlijk een beetje bij mij. Vanmorgen moest ik bij de longverpleegkundige komen en die verbaasde zich over het resultaat. Een maand geleden was ik voor een uitgebreide longfunctietest geweest en die was precies hetzelfde gebleven en de diffusie was behoorlijk omhoog gegaan. En met het verslag van de fysiotherapeut was ze ook heel tevreden`

Andere patiënten met COPD klachten
In augustus 2008 kwam er een jongeman bij me – via zijn moeder (zie hieronder). Hij had last van astmatische klachten. Hij heeft tweemaal een kuur van tien keer twintig minuten gedaan. Ik heb hem ook een voedingsadvies gegeven en voedingssupplementen geadviseerd. Zijn conditie was verbeterd .

In september kwam er iemand met longsarcoïdose – via zijn vrouw die mijn adres had gevonden op internet vanwege een vraag met betrekking tot orthomoleculaire geneeskunde en van het één komt het ander . Deze man heeft in het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009, driemaal een kuur van twintig minuten gedaan. Ook hem heb ik een voedingsadvies gegeven en voedingssupplementen geadviseerd. In september 2009 bleek bij controleonderzoek in het ziekenhuis, dat er geen plekjes op zijn longen waren
bijgekomen en dat de oude plekjes iets kleiner geworden lijken te zijn. Zijn conditie was een stuk verbeterd en hij is weer gaan sporten.

Klachten in verband met een herseninfarct
In augustus 2008 kwam er een mevrouw (moeder van jongeman met astmatische klachten hierboven) die na een herseninfarct klachten had van chronische vermoeidheid, duizeligheid en spierkrampen. Haar man had via internet mijn adres gevonden.Na een aantal malen gebruik van het toestel, bemerkte zij dat ze wat meer energie kreeg en besloten zij om zelf een apparaat aan te schaffen . Zij was voor vervoer afhankelijk van anderen , daarom was dit praktischer en ook omdat ze er dan thuis zelf dagelijks gebruik van kon maken. Een paar keer heb ik nog contact met haar en haar man gehad. Het bleek dat haar situatie verbeterde, dat ze wat meer energie had en dat ze weer een beetje therapeutisch ging werken. Haar probleem bleef dat ze te ongeduldig was met zichzelf en ze al gauw weer te veel hooi op haar vork nam. Hierop heb ik haar aangesproken. Daarna heb ik verder geen contact meer met hen gehad.

Tenslotte nog iemand met chronische angst en slapeloosheid
Ook zij kwam via de site van Geactiveerde Zuurstof.nl bij mij. Zij was bijzonder gevoelig voor de uitwerking van de therapie. De eerste keer heb ik vanwege haar hypersensitiviteit – die bleek uit de anamnese – het apparaat op een lage stand gezet en haar slechts 15 minuten therapie gegeven. Zij merkte er toen een heel goed effect van. In die zin dat ze er heel rustig door was geworden en later thuis heerlijk had
geslapen. De tweede keer besloten we daarom samen, een beetje overmoedig, om het apparaat maar op volle kracht te zetten en om het twintig minuten te proberen. Maar helaas is ze daar toen helemaal op geflipt, alsof ze te veel hasj had gehad, zei ze. Maar ze was erg blij dat ze nu eindelijk een therapie had gevonden waar ze op reageerde. Ze hebben het apparaat toen een week gehuurd, om het zelf thuis uit te
proberen. Ze waren heel enthousiast en hebben er meteen zelf één gekocht!

Mijn conclusie
Momenteel gebruik ik het apparaat in mijn praktijk als aanvulling op de andere therapieën die ik aanbied. Bij cliënten met klachten waarbij de Gectiveerde Zuurstoftherapie een aanvulling kan zijn, sluit ik het apparaat aan tijdens de voetreflexmassagebehandeling. Bijvoorbeeld bij mensen met vermoeidheidsklachten of vaak last van hoofdpijn, luchtweg- of holteproblemen. Daarnaast werk ik ook altijd met voedingsadviezen, voedingsupplementen en fytotherapie. Dat wil zeggen dat dan niet
altijd te zeggen is wat de bijdrage van elk der onderdelen is op de gezondheidsverbetering van de cliënt. Waarschijnlijk is het het totaalpakket. Mijn conclusie is dat Geactiveerde Zuurstoftherapie een goede aanvulling is op de andere therapieën die ik bij een behandeling gebruik. Deze therapie past uitstekend in een holistische benadering.

'Ik zet de Geactiveerde Zuurstoftherapie vrijwel altijd in combinatie met andere
therapievormen in'
bottom of page