top of page

Geactiveerde Zuurstoftherapie effectief bij slaapstoornissen


Wat kun je verwachten als je slaapproblemen hebt?

  • Verbetering van de slaap

  • Verbetering in het in– én doorslapen

  • Meer energie en vitaliteit

  • Verbetering van de algehele conditie

  • Psychisch welbevinden verbetert

  • Verbeterde concentratie


De werking van de therapie bij slaapstoornissen

Met behulp van een het proces dat we kennen uit de manier waarop bloemen en planten energie produceren - de fotosynthese - wordt de zuurstof in de lucht geactiveerd. Daardoor kan de zuurstof beter door het lichaam worden benut. Dit heeft een positieve invloed op alle lichaamsfuncties en vooral op een diepe en gezonde slaap. Juist de patiënten met een slaapstoornis, zoals bijvoorbeeld slaapapnoe, hebben daarbij veel baat.


Tien procent van de bevolking leidt aan een chronische slaapstoornis. Ongeveer vier maal zoveel mensen hebben daar af en toe last van. Ongeveer 50% van de 60+’ers klaagt over een slechte niet verkwikkende slaap, 50% voelt zich na het opstaan niet in staat om veel te presteren en ook niet klaarwakker, waarbij tweederde van hen nooit uit zichzelf wakker wordt, maar daarvoor altijd een wekker nodig heeft. Dit geldt zeker ook voor de jongeren, want de feiten liegen er niet om: 62% van de 15 – 20 jarigen die met behulp van hun mobiele telefoon gewekt worden, zijn ’s morgens zeer slecht gehumeurd.


Wat is een slaapstoornis?

Onder een slaapstoornis verstaan we die verstoringen van het verloop van de slaap, die het vermogen om in te slapen en/of door te slapen belemmeren, die overmatig slapen veroorzaken of die in abnormaal slaapgedrag naar voren komen. We onderscheiden vier verschillende categorieën:


Insomnia: moeilijk in- en doorslapen of een verstoord slaappatroon dat leidt tot een slaapdeficiet.

Hypersomnia: een abnormale toename van de slaapduur met minimaal 25%.

Slaapapnoe: een groep van ziekten waarbij de ademhaling tijdens de slaap in de regel meer dan twintig maal voor een periode van minimaal 10 seconden stopt.

Parasomnia: een groep aandoeningen waarbij, vaak als gevolg van zuurstofgebrek of alcoholgebruik, (tijdelijke) functiestoornissen van de hersenschors voorkomen, die leiden tot ongewenste gebeurtenissen tijdens de slaap (slaapwandelen, angstaanvallen, nachtmerries, restless legs syndroom, slaapstuipen en tandenknarsen/bruxisme).

Onderzoek

Er zijn veel studies gedaan naar de werking van deze therapie. Hieronder vindt u een aantal publicaties dat verband houdt met slaapstoornissen.


Dr. Marion Burman-Urbanek en de neuroloog Dr. Hendrik Straube (2004) hebben een studie uitgevoerd in het slaaplaboratorium van de Haranni Clinic in Herne. Bij vrijwel alle patiënten - waarvan een groot deel leed aan ademhalingsstoringen tijdens de slaap (slaapapnoe) - werd een duidelijke verbetering vastgesteld van de gezondheid in het algemeen en de slaapstoornis in het bijzonder (Das Schlafmagazin 3, 46/47, 2004). 


Professor dr. med. Klaus Jung (2008) stelt een publicatie dat geactiveerde zuurstoftherapie zeer effectief is bij slaapstoornissen ("Natur-Heilkunde Journal" van november 2008) . Hij schrijft onder andere dat " ....alle lichaamscellen zijn op de permanente aanvoer van zuurstof aangewezen. Dit geldt ook en vooral voor de hersencellen, die de zuurstof gebruiken om energie te produceren voor het in stand houden en controleren van alle vitale processen, die zonder uitzondering, door de hersenen worden gereguleerd. Daarbij is het van groot belang dat de juiste hoeveelheid zuurstof op de juiste tijd op de juiste plaats aanwezig is. Niet alleen de absolute hoeveelheid zuurstof is daarbij van belang, maar zeker ook de verdeling van de zuurstof over het gehele organisme en de benutting

daarvan....." Dit is volgens professor Jung dan ook het belangrijke aangrijpingspunt voor de

Geactiveerde Zuurstoftherapie.


Prof. Dr. Klaus Schlüter heeft in een studie 48 patiënten in een periode van twee weken minimaal tien geactiveerde zuurstoftherapiebehandelingen gegeven. Bij patiënten met Hypertensie (n = 11) werd de bloeddruk genormaliseerd. Dit effect was ook na drie tot zes maanden nog waarneembaar Heel overtuigend waren de bevindingen bij Apnoepatiënten met een hartinsufficiëntie (NYHA II-IV) en bij patiënten met een verminderde zuurstofverzadiging (SpO2) als gevolg van een bronchiaal carcinoom of astmatische bronchitis.

Forest_edited.jpg

A.M. van Dam

25-09-2020

bottom of page