top of page

Geactiveerde Zuurstoftherapie 

Geactiveerde Zuurstoftherapie: Wat is het precies?

De Geactiveerde Zuurstoftherapie van Airnergy, zorgt ervoor dat de ingeademde zuurstof beter door het lichaam kan worden benut. Dit heeft een positieve invloed op de gezondheid en de vitaliteit.


Geactiveerde Zuurstoftherapie is een volstrekt natuurlijke therapie, waarvan in de afgelopen achttien jaar geen bijwerkingen of contra-indicaties bekend zijn. Het is een effectieve complementaire therapie bij de behandeling van allerlei chronische ziekten en aandoeningen.

De therapie is gebaseerd op het principe van energieproductie door middel van singlet zuurstof. In het therapietoestel worden  zuurstofmoleculen op een natuurlijke wijze geactiveerd. Door deze activering komt een fractie energie vrij. Deze energie wordt gebonden aan watermoleculen. Deze extra energie wordt via een lichte neus adembril aan detherapiegebruiker toegediend.

Wat doet Geactiveerde Zuurstoftherapie?

Het toepassen van geactiveerde zuurstoftherapie verbetert de zuurstofbenutting en bevordert de balans in het autonome zenuwstelsel. De belangrijkste effecten van geactiveerde zuurstoftherapie zijn:

 • Het verbrandingsproces in de cellen werkt beter, met als gevolg een hogere energieproductie. Hierdoor zal de vitaliteit toenemen.

 • Het immuunsysteem wordt versterkt doordat in de cel meer beschermende antioxydanten worden geproduceerd. Deze antioxydanten neutraliseren de agressieve vrije radicalen. Dit heeft vooral een positief effect bij ziekten en aandoeningen, op de huid, de ogen en het verouderingsproces.

 • Het autonome zenuwstelsel - de belangrijkste regelcentrale van alle processen in het lichaam - werkt aantoonbaar beter. Dat betekent dat de stofwisseling wordt geoptimaliseerd, een randvoorwaarde voor een goede gezondheid, snel herstel, effectieve ontgifting en een goede gewichtsbeheersing.

Voor welke aandoeningen en ziektebeelden is het geschikt?

Geactiveerde zuurstoftherapie wordt vaak gebruikt in combinatie met of als aanvulling op een andere - reguliere – behandeling. De therapie werkt ondersteunend bij chronische ziekten en aandoeningen zoals:

 • Astma en copd

 • Slaapstoornissen en slaapapnoe

 • Chronische vermoeidheidsklachten

 • Stressklachten en burnout

 • Concentratiestoornissen

 • Eczeem en huidklachten

 • Bloeddrukproblemen

 • Allergie en hooikoorts

 • Fibromyalgie

Welk bewijs is er voor de werking van deze therapie?

 • De resultaten van Geactiveerde Zuurstoftherapie zijn aangetoond in een grote hoeveelheid studies en onderzoeken. De belangrijkste daarvan hebben wij voor u samengevat. Dr. Michael Kucera (2010) heeft structurele verbeteringen bij copd-patiënten vastgesteld na toediening van de geactiveerde zuurstoftherapie gedurende een langere periode. De resultaten zijn statistisch significant en gecontroleerd op het placebo-effect.

 • In een publicatie van drs. Martin W. van Dam (2008) worden de geconstateerde effecten van deze therapie op de Heart Rate Variability (HRV) en daarmee op het autonome zenuwstelsel - ook bekend als het vegetatieve zenuwstelsel - beschreven.

 • In een tweeledig gecontroleerde studie van dr. Ulrich Knop wordt geconcludeerd dat geactiveerde zuurstoftherapie als  basisbehandelingsmethode zou moeten gelden voor alle  aandoeningen, waarbij sprake is van een stoornis van het immuunsysteem of van de stofwisseling. Bovendien wordt deze therapie aanbevolen als een serieuze preventiemethode.

 • In een studie door dr. Claudia Schöllmann is gekeken naar de effecten van geactiveerde zuurstoftherapie enerzijds en Zuurstoftherapie anderzijds. Bij de geactiveerde zuurstoftherapie is sprake van een significant betere zuurstofbenutting, die weerspiegeld wordt in een betere stofwisselingskwaliteit en een verbetering van het regulerend vermogen.Het onder dezelfde condities inhaleren van geconcentreerde zuurstof had daarentegen geen positieve effecten.

 • In een studie van Dr. med Erich Krämer, Troisdorf uit 2001 wordt geconcludeerd dat met behulp van de geactiveerde zuurstoftherapie een daling van het LDL-cholesterol van meer dan 20% en een stijging van het HDL-cholesterol van rond de 40% is bereikt. Dit vormt een belangrijke maat voor het verkleinen van het risico op een hartinfarct.

 • In een publicatie van prof. Dr. Med. Klaus Jung (universiteit van Mainz) in ”Natur-Heilkunde Journal” van november 2008 wordt aangegeven dat geactiveerde zuurstoftherapie zeer effectief is bij allerlei in- en doorslaapstoornissen.

 • In een studie (2006) van dr. Elmar Wienecke - een van de bekendste Duitse sportwetenschappers – is de werking van geactiveerde zuurstoftherapie met behulp van gestandaardiseerde testsystemen en –methoden getest. De resultaten vat deze wetenschapper als volgt samen: „Het staat definitief vast dat de toepassing van geactiveerde zuurstoftherapie tot een verbeterd prestatievermogen van de onderzochte deelnemers leidt, zowel voor wat betreft het uithoudingsvermogen als voor wat betreft de lichamelijke kracht“.

 • In een artikel dat in december 2006 in Beyond Medicine is gepubliceerd geeft drs. Martin W. van Dam een overzicht van de werkingsprincipes, effecten en resultaten van en studies en onderzoeken naar geactiveerde zuurstoftherapie. Patiënten met een slaapstoornis, zoals bijvoobeeld slaapapnoe, kunnen veel baat hebben bij geactiveerde zuurstoftherapie. Dat is de uitkomst van een studie die in 2004 onder leiding van de arts Dr. Marion Burman-Urbanek en de neuroloog Dr. Hendrik Straube in het slaaplaboratorium van de Haranni Clinic in Herne is uitgevoerd. Al na tien geactiveerde zuurstoftherapiesessies is bij 28 van 34 patiënten – waarvan een groot deel leed aan ademhalingsstoornissen tijdens de slaap (slaapapnoe) – een duidelijke verbetering vastgesteld van de gezondheid in het algemeen en de slaapstoornis in het bijzonder (Das Schlafmagazin 3, 46/47, 2004).

 • Dr. Klaus Erpenbach uit Erftstadt heeft in februari 2007 de resultaten gepubliceerd van een studie die hij heeft verricht naar de effecten van geactiveerde zuurstoftherapie op patiënten met COPD (stadium 2-3 volgens GOLD, het Global Initiative for Obstructing Lung Disease). Dr. Erpenbach concludeert dat geactiveerde zuurstoftherapie een positieve invloed heeft op deze longaandoeningen.

 • Dr. Michael Kucera heeft in november 2006 de resultaten van zijn studie naar de effecten van geactiveerde zuurstoftherapie op de HRV en daarmee op het autonome zenuwstelsel in Explore! magazine gepubliceerd. Zijn conclusie is dat de toepassing van GZT een significante invloed heeft op de regulerende werking van het autonome zenuwstelsel. Hij concludeert dan ook dat deze inhalatietherapie kan worden aanbevolen aan patiënten met chronische ziekten en aandoeningen.

 • Professor Klaus Jung van de universiteit van Mainz roept in dit wetenschappelijk dispuut (COMED Nr. 1 2009) Duitse longartsen op om de nieuwe en veelbelovende geactiveerde zuurstoftherapie als therapievorm bij astma en copd in beschouwing te nemen.

 • In november 2008) heeft professor dr. Kuno Hottenrott de conclusies van zijn onderzoek naar de effecten van geactiveerde zuurstoftherapie op de HRV in rust gepresenteerd. Samen met zijn collegae S. Muller en M. Steiner heeft hij een significante invloed op het autonome zenuwstelsel waargenomen, dat hij omschrijft als een acuut vagaal effect.

Forest_edited.jpg

A.M. van Dam

18-09-2020

bottom of page