top of page

Geactiveerde Zuurstoftherapie en longziekten als COPD


Wat is Geactiveerde Zuurstoftherapie?

De toepassing van Geactiveerde Zuurstoftherapie zorgt ervoor dat de ingeademde zuurstof beter door het lichaam kan worden benut. Dit heeft een positieve invloed op de gezondheid en de vitaliteit. Geactiveerde Zuurstoftherapie is een volstrekt natuurlijke therapie, waarvan in de afgelopen achttien jaar geen bijwerkingen of contra-indicaties bekend zijn. De therapie is gebaseerd op het principe van energieproductie door middel van singlet zuurstof. In het therapietoestel worden zuurstofmoleculen op een natuurlijke wijze geactiveerd. Door deze activering komt een fractie energie vrij. Deze energie wordt gebonden aan watermoleculen. Deze extra energie wordt via een lichte neusadembril aan de therapiegebruiker toegediend.


U heeft dan ook het gevoel hoog in de bergen te vertoeven, of op het strand met de frisse zeelucht die u inademt. Deze beleving is niet zo vreemd, want de lucht is daar energierijker dan we dagelijks gewend zijn. En dat is wat met behulp van Geactiveerde Zuurstoftherapie nagebootst wordt: het aanbieden van met energie verrijkte ademlucht, met als gevolg dat de zuurstof beter door het lichaam opgenomen kan worden.


Wat zijn de effecten Geactiveerde Zuurstoftherapie?

Geactiveerde Zuurstoftherapie is uiteraard geen wondermiddel, maar de therapie biedt wel een veelbelovend perspectief op verbetering van gezondheid, fitheid en vitaliteit. De belangrijkste effecten zijn:

 • Meer lichamelijke en geestelijke energie

 • Beter inslaap- en doorslaapgedrag

 • Een betere ademhaling en zuurstofbenutting

 • Normalisering van de bloeddruk

 • Verbeterde doorbloeding

 • Vermindering van pijnklachten

 • Verbetering van de suikerspiegels

 • Verbeterde visus

 • Verbeterde concentratie

 • Snellere regeneratie en herstel na inspanning

 • Verbeterde immuniteit


Het belang voor mensen met Longziekten

De longziekten COPD (chronic obstructive pulmonary disease), longemfyseem en astma hebben als overeenkomst dat er te weinig zuurstof in het bloed en in de energiefabriekjes van de cellen (mitochondrieën) wordt aangevoerd en opgenomen. Geactiveerde Zuurstoftherapie helpt om de dieperliggende oorzaken van deze ziekten aan te pakken en zorgt ervoor dat de longcellen beter functioneren en dat de lichaamscellen meer energie produceren.


De voordelen voor mensen met COPD zijn:

 • Makkelijker ademen en minder hoesten

 • Een groter uithoudingsvermogen

 • Verbetering van de slaap

 • Verbetering van de Peak Flow en FEV1

 • Normalisatie van de bloeddruk

De extra energie die wordt geproduceerd door de toepassing van Geactiveerde Zuurstoftherapie kan worden gebruikt door verzwakte cellen om te herstellen en te regenereren. Bovendien worden de longcellen beschermd tegen nieuwe aanvallen van agressieve zuurstofmoleculen (vrije radicalen).

Welk bewijs is er voor de werking van deze therapie?

Er zijn veel studies gedaan naar de werking van deze therapie. Hieronder vindt u korte samenvatting van een aantal publicaties dat verband houden met COPD. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!


Dr. Michael Kucera heeft structurele verbeteringen bij copd-patiënten vastgesteld na toediening van de Geactiveerde Zuurstoftherapie gedurende een langere periode. De resultaten zijn statistisch significant en gecontroleerd op het placebo-effect. Professor Klaus Jung van de universiteit van Mainz roept in dit wetenschappelijk dispuut (COMED Nr. 1 2009) Duitse longartsen op om de nieuwe en veelbelovende geactiveerde zuurstoftherapie als therapievorm bij astma en copd in beschouwing te nemen.


Dr. Klaus Erpenbach uit Erftstadt heeft in februari 2007 de resultaten gepubliceerd van een studie die hij heeft verricht naar de effecten van geactiveerde zuurstoftherapie op patiënten met COPD (stadium 2-3 volgens GOLD, het Global Initiative for Obstructing Lung Disease). Dr. Erpenbach concludeert dat geactiveerde zuurstoftherapie een positieve invloed heeft op deze longaandoeningen.


In een publicatie van januari 2008 worden door drs. Martin W. van Dam de effecten van deze therapie op de Heart Rate Variability (HRV) en daarmee op het autonome zenuwstelsel - ook bekend als het vegetatieve zenuwstelsel - beschreven. 


In een studie (2006) van dr. Elmar Wienecke - een Duitse sportwetenschapper – is de werking van Geactiveerde Zuurstoftherapie met een placebo gecontroleerde studie getest. Het resultaat van deze studie is dat het prestatievermogen van de onderzochte proefpersonen significant verbeterde. Dit komt tot uitdrukking in een lagere hartslag en een lagere lactaatproductie bij een intensieve inspanning. 


In november 2008 heeft professor dr. Kuno Hottenrott de conclusies gepresenteerd van zijn placebo gecontroleerde onderzoek naar de effecten van Geactiveerde Zuurstoftherapie op de HRV in rust. Hij heeft een significante invloed op het autonome zenuwstelsel waargenomen, die hij omschrijft als een acuut vagaal effect.


Getuigenissen van longpatiënten

Inmiddels hebben wij ook in Nederland meer dan vijftien jaar ervaring met de toepassing van de therapie. Er is dan ook een grote hoeveelheid praktijkervaring. We hebben de getuigenissen van een aantal mensen verzameld. Overtuig je zelf door de ervaringen van een aantal copd-patiënten hier te lezen.


Kennismaken met Geactiveerde Zuurstoftherapie

In Nederland en België wordt de therapie inmiddels in meer dan 150 praktijken aangeboden. Als u denkt baat te kunnen hebben bij Geactiveerde Zuurstoftherapie, dan kunt de proef op de som nemen en de therapie uitproberen bij een praktijk bij u in de buurt.


Een behandeling duurt ongeveer twintig minuten en kost gemiddeld twintig euro. Geactiveerde zuurstoftherapie wordt aangeboden in kuren van tien behandelingen. Of deze behandeling vergoed wordt, hangt af van de voorwaarden van uw ziektekostenpolis en de voorwaarden die zij stellen aan de therapeut en/of therapie die u gaat volgen. U kunt daarover het best rechtstreeks contact met de therapeut of met uw ziektekostenverzekeraar opnemen.


Tijdens de behandeling bent u via een adembril verbonden met het therapietoestel. U hoeft verder niets te doen, u kunt gewoon normaal doorademen terwijl u bijvoorbeeld een boek leest. Door de volledig natuurlijke werking van de therapie bestaat er geen gevaar voor bijwerkingen of overdosering.


Aanschaf van een toestel

De jarenlange praktijkervaring van individuele gebruikers en de uitkomst van een aantal recente studies geven aan dat Geactiveerde Zuurstoftherapie een goede ondersteuning kan bieden bij COPD. Wij adviseren om bij COPD gebruik te maken van de Airnergy Professional Plus, met de zeer effectieve Airnergyblue-lichttherapie en een minimale behandeltijd van 20 minuten per sessie, minimaal vijf maal per week. 


Informatie en advies

Natuurlijk geven we graag antwoord op alle vragen. Stuur ons een email (info@praktijkhetklooster.nl) of bel ons op +31 (0)652729507. 

Forest_edited.jpg

A.M. van Dam

18-09-2020

bottom of page