top of page

Haal het bos in huis deze herfst! 

Ruim 10% (3447 m²!) van Nederland bestaat uit bos. Het zorgt niet alleen voor zuurstof, maar ook voor de juiste luchtvochtigheid, bovendien reguleert het de natuurlijke waterbalans en stelt het onze drinkwatervoorziening veilig. Onze bossen en weilanden zijn als gigantische luchtfilters. De lucht die je inademt wordt gezuiverd en natuurlijk gevitaliseerd.


Planten - en bomen in het bijzonder - hebben altijd een bijzondere betekenis gehad voor mensen. Hoe goed het bos voor ons is en hoe onmisbaar de energie is die we ervan ontvangen, kan uitsluitend worden verklaard door de biologische betekenis van het cellulaire leven. Talrijke onderzoeken hebben dit keer op keer bevestigd. Onderzoekers uit Zuid-Korea ontdekten dat boslucht het toch al positieve effect van lichaamsbeweging op het cardiovasculaire systeem kan vergroten: niet alleen daalt de bloeddruk aanzienlijk tijdens een wandeling in het bos, ook de longcapaciteit en de elasticiteit van de slagaders nemen toe. Hoe meer bomen en planten er rond mensen staan, hoe kleiner het risico op hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk of andere beschavingsziekten. Het bos is dan ook een van de beste plekken waar je je celorganen (mitochondriën) kunt opladen.


Fotosynthese in groene bladeren: Het model voor de Geactiveerde Zuurstoftherapie van Airnergy

De Geactiveerde Zuurstoftherapie van Airnergy gebruikt juist die processen die al miljoenen jaren in de natuur bestaan en haalt daarmee de natuur in huis. Mensen ademen ongeveer 21.000 keer per dag in en uit, dit zijn dus ongeveer 7,5 miljoen ademhalingen per jaar. In dit proces wordt echter 75% van de ingeademde zuurstof ongebruikt uitgeademd: mensen zijn dus relatief slechte gebruikers van de lucht die ze inademen. Airnergy heeft een gepatenteerd, meervoudig bekroond proces ontwikkeld dat is gebaseerd op de natuurlijke processen die betrokken zijn bij fotosynthese, de interactie van zonlicht en chlorofyl, de kleurstof in groene bladeren dat leidt tot een betere zuurstofbenutting.


De activeringseenheden van Airnergy schakelen de atmosferische zuurstof in de omgevingslucht (21%) als het ware om naar een actieve, hoogenergetische toestand die de cel beter kan metaboliseren en kan omzetten in energie (ATP). Het moment waarop energie wordt opgewekt in de cellen (mitochondriën) is zo belangrijk omdat het onze ‘batterij’ oplaadt en de enige manier is om de prestaties, zelfherstel en vooral regeneratieprocessen op peil te houden. Vooral met toenemende leeftijd, ziekte, stress, gebrek aan lichaamsbeweging, ongezonde voeding of milieuvervuiling hebben mensen nieuwe energie nodig om hun oorspronkelijke prestatie en welzijn te kunnen herstellen. Geactiveerde Zuurstoftherapie helpt het lichaam dus op de meest natuurlijke en zachte manier om de energie voor zuurstofgebruik in de cellen meetbaar te optimaliseren.

In het lichaam heeft de "Airnergy-energie" een regulerend effect op het vegetatieve zenuwstelsel en heeft zo een positief effect op talrijke functies van het lichaam. Dit alles gebeurt dus zonder extra zuurstoftoevoer en zonder vreemde stoffen! Tijdens dit proces wordt de zuurstof niet verhoogd of geïoniseerd, noch worden ozon of chemicaliën toegevoegd. Een blik op de processen in de natuur maakte deze toekomstgerichte ontwikkeling mogelijk.

Onderzoek

Karl-Heinz Röber, hoogleraar informatie- en energiegeneeskunde aan de Lujiazui International United University in Shanghai en lid van de Airnergy Advisory Board, geeft informatie over de energie en samenstelling van gezonde boslucht in zijn publicatie "The Little Atmos". Hier legt hij ook uit waarom het zo goed voor ons is. In zijn baanbrekende werk beschrijft de bekende wetenschapper de effecten en voordelen van het "kleinste klimatologische kuuroord ter wereld" vanuit het perspectief van de fysica en legt hij uit waarom de toepassing van Airnergy zo nauw overeenkomt met bosluchttherapie.


In zijn 40 pagina's tellende werk legt Röber vooral de verbazingwekkende resultaten uit van zijn onderzoek naar de luchtatmosfeer en het water "de drijvende kracht van de hele natuur" en benadrukt hij het belang van deze vitale elementen op basis van talrijke documenten. Hij gaat ook in op de toenemende vervuiling van de luchtatmosfeer, waarbij het water dat normaal in de atmosfeer aanwezig is, zijn energetische functie verliest: door zijn binding aan het fijne stof en de soms al zichtbare gifstoffen in de lucht. Bovendien veranderen door de uitgebreide vernietiging van de natuurlijke omgeving ook de natuurlijke vochtigheid en de vitaliteit ervan negatief. Dit heeft tot gevolg dat de gezondheid van mensen aanzienlijk verslechtert, vooral met betrekking tot hun longen en energiesysteem. Het gebruik van de Airnergy zou dit kunnen tegengaan: het werkt volledig naar het model van de natuur en heeft een meer dan 2000 keer grotere energetische werking in ons lichaam dan dat van de vloeibare vorm van water. Dit is ook het geheim van de gezondheid bevorderende boslucht, die Airnergy - volgens Röber - imiteert. Het blijft ook drie tot vijf dagen werkzaam in ons lichaam en beschermt ons tegen alle negatieve omgevingsinvloeden doordat ons immuunsysteem, nu elektrisch geladen, actiever kan werken.


"Der kleine Atmos" kan aangevraagd bij Praktijk het Klooster (www.praktijkhetklooster.nl), bel 0652729507 of mail info@praktijkhetklooster.nl.

Forest_edited.jpg

A.M. van Dam

16-10-2020

bottom of page